FielDo

Lägg arbetsordern i molnet och förbättra kommunikationen och transparensen mellan arbetsledare, personal i fält och kunder

Se produktfilm
Jämför versioner

Översikt

Effektivisera arbetet med mobiltjänsten för serviceföretag

FielDo tar hjälp av den senaste mobila tekniken för att förbättra kommunikationen och transparensen mellan arbetsledare, personal på fält och kunder. Alla kopplas samman via molnet och kan följa enskilda uppdrag interaktivt i realtid. Du får bättre översikt, kan ge bättre vägledning, sparar tid och kan ge bättre service.

Fördelar:

  • Sänkta administrationskostnader
  • Förbättrat kassaflöde
  • Kundfokuserat
  • Bättre översikt och styrning

Bransch/kategori

Leverantör

Dokument

Versioner & prislista

Specifikationer

Uppföljning och kontinuitet

Med FielDo är alla delaktiga i ett projekt, i realtid. Kontoret, personal i fält och kunden är sammankopplade i molnet och kan följa arbetets framsteg.

Kommunicera, dela bilder, ta del av planritningar, ge vägledning och rapportera. Allt via FielDo.

Arbetsorder i mobilen

FielDo gör samarbetet mycket enklare, och mer lönsamt. Många fältprojekt försenas och blir extra kostsamma på grund av bristande kommunikation, svällande administration och tidskrävande rapportering. FielDo är lösningen.

Strukturera arbetet i fältet

Arbetsledaren skapar en arbetsorder i FielDo för att planera arbetet i detalj och steg för steg allokera resurser till jobbet. Via arbetsordern i mobilen får personalen på fältet sina materialinköp specificerade så att de kan börja arbeta direkt, med rätt material. De kan även följa arbetsplanen, se ritningar, dela bilder och rapportera kostnader i realtid.

Tid- och utläggsrapportering

Spara tid och pengar genom att logga tid, resor och inköp direkt i mobilen. FielDo ser till att rapporterna märks med projektnamn och kund. Kunden i sin tur följer kostnaderna i mobilen och accepterar samt attesterar samt accepterar det utförda arbetet.

Ändring, tillägg och avvikelse (ÄTA)

Att det tillkommer delprojekt eller att förutsättningar förändras under arbetet gång är snarare regel än undantag. Personalen på fältet kan enkelt lägga till ändringar, tillägg och avvikelser i fliken ÄTA.

Företagsomdöme

Efter utfört arbete kan kunden lämna omdöme i Appen. Efter avstämning med arbetsledaren blir detta Företagsomdöme publikt och kan användas som referens för framtida uppdragsgivare.

Uppföljning och kontinuitet.

Arbetsledaren följer arbetet och ger vägledning i realtid från kontoret via dator eller mobil. Kunden i sin tur följer arbetet och de löpande kostnaderna via appen i sin mobil.

Transparens mellan arbetsledare, personal i fältet och kund.

x Via mobilen är kunden, personal i fältet och kontoret uppkopplade. De kan följa arbetet i text och bild i realtid.

Kommunikation

Interaktiv kommunikation i bild och text mellan personal i fältet och kontoret.

Planritningar

Personalen ute i fältet kan se en detaljerad arbetsplan och ritningar, samt bilder av miljön där arbetet ska utföras.

Mobil arbetsorder

Många fältprojekt försenas och blir kostsamma främst på grund av bristande kommunikation och tidskrävande administration. Arbetsledare spenderar mycket av sin arbetstid på administrationsuppgifter. Servicepersonal ute i fältet lägger en hel del tid på att rapportera arbetsstatus. Detta minskar både lönsamheten och effektiviteten hos företaget. Fieldo arbetsorder i mobilen är lösningen.

Strukturera arbetet i fältet

Via administrationsverktyget kan arbetsledaren specificera arbetet i detalj och allokera rätt resurs till rätt plats. Via administrationsverktyget kan arbetsledaren specificera materialinköp för personalen i fältet, så denne kan starta upp direkt på plats med rätt material. I arbetsordern kan personalen i fältet hitta rätt till kunden via navigeringsfunktion i mobilen, följa arbetsplanen och se ritningar i mobilen. Nyckeln är att eliminera pappersarbete och att kunna rapportera kostnaderna i realtid

Planera arbetet

planera arbetet i detalj, steg för steg och allokera resurser till jobbet

Tid- och utläggsrapportering

Logga alla kostnader i mobilen. Alla rapporter märks med projektnamn och kund. Kunden följer löpande kostnaderna i mobilen, och kan i sin tur attestera och acceptera det utförda arbetet.

ÄTA

Via mobilen kan personalen i fältet lägga till ÄTA. Ändring, Tillägg och Avvikelse under arbetets gång.

Företagsomdöme

Via appen kan kunden attestera jobbet vilken i sin tur möjliggör snabb fakturering. Arbetsgivare kommer att ha tillgång till omdömen från kunden. Företagsomdöme blir publikt efter konsultation med kontoret och arbetsledaren.

Uppföljning och kontinuitet.

Arbetsledaren följer arbetet och ger vägledning i realtid från kontoret via dator eller mobil. Kunden i sin tur följer arbetet och de löpande kostnaderna via appen i sin mobil.

Transparens mellan arbetsledare, personal i fältet och kund.

x Via mobilen är kunden, personal i fältet och kontoret uppkopplade. De kan följa arbetet i text och bild i realtid.

Kommunikation

Interaktiv kommunikation i bild och text mellan personal i fältet och kontoret.

Planritningar

Personalen ute i fältet kan se en detaljerad arbetsplan och ritningar, samt bilder av miljön där arbetet ska utföras.

Mobil arbetsorder

Många fältprojekt försenas och blir kostsamma främst på grund av bristande kommunikation och tidskrävande administration. Arbetsledare spenderar mycket av sin arbetstid på administrationsuppgifter. Servicepersonal ute i fältet lägger en hel del tid på att rapportera arbetsstatus. Detta minskar både lönsamheten och effektiviteten hos företaget. Fieldo arbetsorder i mobilen är lösningen.

Strukturera arbetet i fältet

Via administrationsverktyget kan arbetsledaren specificera arbetet i detalj och allokera rätt resurs till rätt plats. Via administrationsverktyget kan arbetsledaren specificera materialinköp för personalen i fältet, så denne kan starta upp direkt på plats med rätt material. I arbetsordern kan personalen i fältet hitta rätt till kunden via navigeringsfunktion i mobilen, följa arbetsplanen och se ritningar i mobilen. Nyckeln är att eliminera pappersarbete och att kunna rapportera kostnaderna i realtid

Planera arbetet

planera arbetet i detalj, steg för steg och allokera resurser till jobbet

Tid- och utläggsrapportering

Logga alla kostnader i mobilen. Alla rapporter märks med projektnamn och kund. Kunden följer löpande kostnaderna i mobilen, och kan i sin tur attestera och acceptera det utförda arbetet.

ÄTA

Via mobilen kan personalen i fältet lägga till ÄTA. Ändring, Tillägg och Avvikelse under arbetets gång.

Företagsomdöme

Via appen kan kunden attestera jobbet vilken i sin tur möjliggör snabb fakturering. Arbetsgivare kommer att ha tillgång till omdömen från kunden. Företagsomdöme blir publikt efter konsultation med kontoret och arbetsledaren.

Villkor

Användarvillkor

Se villkor