TeamEngine Intranät

Förbättra internkommunikationen med intranätet i molnet. All information finns i närmaste mobil, surfplatta eller dator.

Se produktfilm
Jämför versioner

Översikt

Intranät i molnet

Effektivisera företagets internkommunikation med TeamEngine Intranät. Samla allt i molnet och låt alla få ta del av diskussioner, personalhandböcker, register, mallar, nyheter och mycket mer. Materialet finns alltid tillgängligt. TeamEngine Intranät är ett effektivt och användarvänligt intranät med just de funktioner ni behöver.

Fördelar:

  • Mer effektiv internkommunikation
  • Lätt att anpassa utifrån era behov och grafiska profil
  • Åtkomst världen över
  • Medlemshantering

 

Bransch/kategori

Leverantör

Dokument

Versioner & prislista

Specifikationer

Effektivare internkommunikation

Ett väl fungerande intranät är stommen i en effektiv internkommunikationen. TeamEngine Intranät är aldrig längre bort än närmsta mobil, surfplatta eller dator och här kan ni samla all information med just de funktioner ni behöver. Gör det till ert eget genom att anpassa det med företagets logotyp och grafiska profil, och lägg upp policys, personalhandböcker, mallar, gemensamma kalendrar och diskussionsforum och så vidare.

Dela dokument och filer enkelt

Ladda upp filer och dokument istället för att maila internt inom företaget. På TeamEngine Intranät kan du ladda upp hela mappstrukturer, dela och bjuda in till redigering.

Versionshanteringen håller reda på senaste versionen. Och som extra säkerhetsåtgärd kan du skapa godkännandeprocesser för dokument och protokoll.

Gemensam kalender

På TeamEngine Intranät kan du lägga upp en gemensam kalender som gör det lättare att snabbt hitta mötestider.

Du kan även skapa en mötesagenda och länka till dokument under varje mötespunkt. En gemensam kalender har fler fördelar: du ser vilka som kommer till mötet med hjälp av mötesförfrågan, och kan synkronisera med din egen kalender så att mötesinbjudningar hamnar där också.

Diskussioner och frågor

Förbättra kommunikationen internt! I TeamEngine Intranäts diskussionsforum kan alla medarbetare skriva inlägg, ställa frågor och starta diskussioner.

Alla kan läsa och kommentera inlägg och vara delaktiga.

Skräddarsydd handbok

Skapa er egen företagshandbok med företagets policys, manualer, personalförmåner, instruktioner eller annat som ni vill ta med. TeamEngine Intranäts har mallar som du anpassar, och delar in i kapitel och avsnitt om du vill.

Fler funktioner

TeamEngine Intranät bjuder på en lång rad andra användbara funktioner. Det är till exempel enkelt att anpassa designen på välkomstsidan och intranätet till företagets grafiska profil så att alla känner sig hemma. Eller att lägga till bilder, text och protokollet från senaste veckomötet, och så vidare.

Total kontroll med behörighetssystem 

Vissa dokument behöver lite extra sekretess. TeamEngine Intranät har ett avancerat behörighetssystem med vilket du kan bestämma vem som får se eller läsa vad, och vem som får redigera eller administrera.

Register 

Med hjälp av registerfunktionen tar du lätt fram den data du behöver. Alla register i TeamEngine Intranät är anpassningsbara och du kan använda exempelvis textfält, e-postadresser, listor och kryssrutor för att registera exakt den information du är ute efter. Du kan även importera och exportera data.

Länkbibliotek 

Underlätta för din personal att hitta relevanta länkar med hjälp av TeamEngine Intranäts länkbibliotek. Du kan till exempl länka till ert ekonomisystem eller externa websidor med användbar information.

Egen sida 

Låt varje anställd få en egen sida där de kan presentera sig själva med text och bild. Det finns även en funktion för tabeller.

Skicka länk med SMS och e-post 

Skicka en länk till TeamEngine Intranät när du påminna om något eller dela med dig av viktig information, vare sig det är till en person, en grupp eller till alla. Ett intranät gör det interna samarbetet så mycket enklare.

Villkor

Användarvillkor

Se villkor

Sekretesspolicy

Se villkor